Nieuws

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Nieuwe luister- en deelsessies voor ouders in 2021. Meld je aan!

Sinds december 2020 hebben de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) drie online luister- en deelsessies voor ouders georganiseerd. Thema’s van de afgelopen sessies waren: 

  • nieuwe ouders in “deze” wereld / begeleiding na het horen van de diagnose,
  • vrienden verliezen en maken / sociaal netwerk, 
  • werken in combinatie met een ernstig ziek kind / tips voor goede zorg in de thuissituatie. 


Wat vonden de ouders van deze sessies?
Omdat ouders zich vrij moeten voelen om alles te delen wat ze willen, noemen we hier enkele algemene terugkoppelingen:

  • Ouders ervaren het als prettig om met elkaar te kunnen delen wat ze allemaal meemaken met hun zieke kind. Het delen van ervaringen, tips en reflecties wordt als heel waardevol ervaren door ouders.
  • Het biedt ouders de mogelijkheid om eindelijk eens echt gehoord te worden.
  • Een meerwaarde is ook dat sommige ouders na de luistersessie lotgenotencontact hebben en elkaar helpen.
  • Ouders die een diepere (hulp)vraag hebben, kunnen terecht bij de netwerkcoördinator voor verdere begeleiding. 


Welke behoeftes kwamen naar voren?
Er is behoefte bij ouders aan gespecialiseerde oppas die ze de zorg van hun kind toe durven te vertrouwen. Er is daarnaast een grote behoefte aan casemanagement, waarbij iemand ouders ondersteunt om alle ballen in de lucht te houden. Verder hebben sommige ouders behoefte aan meer erkenning van hun werkgevers rondom de intensieve zorg voor hun kind. Daarnaast vragen ze gezien te worden als volwaardig zorgverlener, met sociale zekerheden, wanneer zij (soms noodgedwongen) de volledige zorg voor hun kinderen op zich nemen.

4 nieuwe sessies in 2021
Dat deze luister- en deelsessies online zijn, blijkt voor ouders geen belemmering om hun ervaringen te delen. Daarom gaan we hier ook zeker mee door! In 2021 staan vier nieuwe luister- en deelsessies op de planning.  Thema’s zullen zijn: gevoelens delen die je alleen met lotgenoten kunt delen, op vakantie met een ernstig ziek kind, humor als kracht om je staande te houden in een gezin met een zorgintensief kind en balans in het gezin met een ernstig ziek kind (inclusief brussen).

De eerstvolgende luistersessie wordt tweemaal georganiseerd: op 8 en 10 juni van 20.00-21.30 uur. Het thema is: Gevoelens delen die je alleen met lotgenoten kunt delen. Ouders kunnen zich inschrijven op de avond die hen het beste past:


Luister- en deelsessie voor professionals in de maak
Omdat we merken dat er ook bij de professionele zorgverleners een grote wens is voor dergelijke online sessies speciaal voor hen, wordt hiervoor binnenkort ook een avond georganiseerd. 
Volg ons op social media (Facebook, Linkedin en Twitter) en houd de NIK websites in de gaten voor meer informatie over de luister- en deelsessies voor ouders en de bijeenkomst voor zorgprofessionals.