Introductie

Als ouder wil je de zorg voor jouw kind goed geregeld hebben. Niet alleen in het ziekenhuis, maar vooral ook thuis. Kinderthuiszorgorganisaties, zelfstandig kinderverpleegkundigen (ZZP'ers) of samenwerkingsverbanden van kinderverpleegkundigen bieden gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie. Vaak bieden ze ook begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar met een (complexe) zorgvraag op de dagopvang of op school. De zorg wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van jouw kind, de specifieke zorgvraag en de draagkracht van het gezin.

Nazorg
Nazorg

Na het afscheid hebben veel ouders het gevoel in een diep donker gat te vallen dat geen bodem lijkt te hebben. De zin van het leven kan zich dan als een hele grote vraag voortdurend aan je opdringen. In die eerste periode is het vooral van belang dat er mensen om u heen staan, die bij uw verdriet kunnen blijven, mensen die uw verdriet niet kleiner willen maken of ‘op willen lossen.’ Als je het gevoel hebt dat je onvoldoende vat krijgt op jouw verdriet of dat het niet lukt om werkelijk uiting te geven aan jouw pijn dan kan professionele rouwbegeleiding helpend zijn. Ook wanneer je behoefte hebt om jouw verhaal of vragen te delen met een ‘buitenstaander’ die jouw gevoelens kan duiden, is er professionele ondersteuning. Een overzicht van ervaren zorgverleners vind je hier: https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt of neem contact op met de coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg bij jou in de buurt.

‘Nazorg voorkomt erger’, lees hier het blog van Irma van Leeuwen, moeder van Anna. 

Link: https://kindenzorg.nl/nazorg-voorkomt-erger/ 

- Tekst inklappen
Verpleegkundige kindzorg thuis (kinderthuiszorg)
Verpleegkundige kindzorg thuis (kinderthuiszorg)

Een kinderthuiszorgorganisatie biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg en begeleiding aan kinderen van 0-18 jaar met een (complexe) zorgvraag in de thuissituatie, de dagopvang of op school. Een kind of jongere moet alle gelegenheid krijgen om zich in een veilige, stimulerende omgeving te ontwikkelen. Als een kind of jongere door welke aandoening dan ook wordt beperkt, is het wenselijk dat de gevolgen die dit met zich meebrengt zo min mogelijk van invloed zijn op het dagelijks leven en de ontwikkeling van het kind of jongere.

De zorg is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind of jongere, de specifieke zorgvraag en de draagkracht van de ouders.

Op de website van BINKZ (Branchevereniging Integrale KindZorg) staat een overzicht met kinderthuiszorgorganisaties die voldoen aan de eisen van de branche.
Link: https://www.binkz.nl/secties/kinderthuiszorg 

- Tekst inklappen
12