Contact

Netwerkcoördinator NIK Zuidoost

De netwerkcoördinator van NIK Zuidoost is Chantal van der Velden. Zij is het aanspreekpunt voor ouders, (zorg)professionals en (zorg)organisaties. Chantal heeft ruim 25 jaar ervaring als gespecialiseerd kinderverpleegkundige met intensieve kindzorg, zowel vanuit het kinderziekenhuis als vanuit de thuiszorg. Ondertussen heeft ze ook al vier jaar ervaring als coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg van de regio Zuidwest. 

Chantal streeft ernaar zowel de gezinnen als de (zorg)professionals in hun kracht te zetten. Ze is daarnaast de verbindende schakel met het netwerk om je vraag te beantwoorden of je met een (andere) zorgprofessional in contact te brengen. 

Heb je een vraag, neem dan contact op met Chantal via info@nikzuidoost.nl of telefonisch via 06-17003302. Zij zal binnen 24 uur reageren.

NIK: Initiatief van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn ontwikkeld door het werkveld en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren en structureel en duurzaam in te bedden in het Nederlandse zorgsysteem. Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken (zorg)professionals uit de 1e, 2e en 3e lijn. Het Kenniscentrum heeft de afgelopen jaren samen met het werkveld deze ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. De onderlinge samenwerking en afstemming wordt bevorderd en gefaciliteerd door de NIK en de (ontwikkeling van) Kinder Comfort Teams in de academische ziekenhuizen.

Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum op kinderpalliatief.nl

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg