Toolkit

Veelgestelde vragen 'Werk en financiën'

Als je een kind hebt dat veel zorg nodig heeft kom je nog wel eens uitdagingen tegen in je werk en/of met je werkgever. Hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over werk en financiën in relatie tot het hebben van een ziek kind.

Kan mijn werkgever mijn ziekmelding weigeren?

Als je je ziek hebt gemeld en de werkgever twijfelt aan die ziekmelding, dan zal de werkgever de bedrijfsarts moeten inschakelen. Een werkgever kan namelijk alleen maar een ziekmelding weigeren als ook een bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de werknemer niet ziek is. Als je werkgever weigert jouw ziekmelding te accepteren, zorg er dan voor dat de ziekmelding schriftelijk gebeurt en vraag om een afspraak bij de bedrijfsarts te maken.

Als mijn kind ziek is en ik moet met hem naar het ziekenhuis moet ik daar dan vakantiedagen voor opnemen?

Er zijn drie soorten verlofmogelijkheden.

  1. Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof,
  2. kortdurend zorgverlof en
  3. langdurend zorgverlof.

Deze verlofsoorten vallen buiten de vakantiedagen die iemand opbouwt en zijn bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke omstandigheden.

Ziekenhuisbezoek voor jezelf of het kind waarvoor je een zorgverantwoordelijkheid hebt, valt onder kortverzuim verlof zolang je kind niet wordt/is opgenomen. Moeten jullie blijven slapen in het ziekenhuis dan zal dit eerder vallen onder kortdurend zorgverlof.

Let wel op dat kortdurend zorgverlof maximaal twee weken per jaar kan worden opgenomen en 70% van het loon betaald wordt.

Mijn werkgever en de bedrijfsarts vinden mij niet ziek, maar ik kan niet werken omdat ik ziek ben. Wat moet ik doen?

Als de bedrijfsarts heeft geoordeeld dat je niet ziek bent en wel kunt werken en je bent het daar niet mee eens, dan kun je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Dat betekent dat een arts van het UWV opnieuw gaat bekijken of je wel of niet kunt werken. In de meeste gevallen volgt de werkgever de uitslag van het deskundigenoordeel.

Mijn werkgever verplicht mij om elke week te bellen nu ik ziek ben, kan dat?

Als een werknemer ziek is, moeten de werkgever en de werknemer zich allebei houden aan de verplichtingen die volgen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dat betekent onder meer dat de werkgever en de werknemer zich moeten inspannen voor de re-integratie van de werknemer. Je werkgever moet bijvoorbeeld passend werk voor je zoeken en – als dat nodig is – zijn organisatie daarop aanpassen.

Als zieke werknemer moet je meewerken aan re-integratie. Hiervoor geldt dat jullie dan regelmatig contact met elkaar hebben. Hoe vaak dit moet zijn, staat niet vast. Het komt vaak voor dat een bedrijfsarts daarover advies geeft. Doet de bedrijfsarts dat niet, vraag de bedrijfsarts dan om daar een advies over te geven.

Als het niet lukt om elke week met je werkgever te bellen, stel dan een andere frequentie voor en/of een andere manier van contact. 

Mijn kind is ziek en om voor mijn kind te kunnen zorgen, kan ik niet meer al mijn uren werken. Ik ben bijna door mijn vakantiedagen heen. Wat kan ik doen?

Het is mogelijk om voor deze vorm van zorg de wettelijke zorgverlofmogelijkheden te gebruiken: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Er zijn echter nog weinig financiële opvangmogelijkheden hiervoor. Langdurend zorgverlof is namelijk onbetaald.

Daarnaast is het verstandig om altijd bij jezelf te rade te gaan of er hier nog steeds sprake is van zorgverlof. Ben je nog wel in staat om die uren te werken? Als het antwoord hierop nee is, dan is het raadzaam om te onderzoeken of je zelf ook ziek bent geworden.

 

Mijn werkgever heeft mij een voorstel gedaan voor ontslag in de vorm van een vaststellingsovereenkomst zodat ik voor mijn zieke kind kan zorgen, is dit verstandig?

Het is niet verstandig om met ontslag akkoord te gaan als je zelf ziek bent. Je riskeert daarmee dat het UWV de Ziektewetuitkering weigert. Ben je niet ziek en wil je zelf ook wel weg, dan is het belangrijk dat je de vaststellingsovereenkomst eerst laat nakijken door een juridisch adviseur.

Alleen met de juiste afspraken erin kun je vervolgens een aanvraag bij het UWV doen voor een WW-uitkering. Als je eenmaal een WW-uitkering hebt, geldt er een sollicitatieplicht. 

 

Ik ben ziek thuis en heb ook een ernstig ziek kind thuis. Mijn contract loopt binnenkort af. Wat kan ik doen?

Als je arbeidsovereenkomst afloopt op een bepaalde datum, is jouw werkgever niet verplicht het te verlengen. Ook als je ziek bent, kan je werkgever besluiten het niet te verlengen. Je werkgever moet dan wel aan het UWV doorgeven dat je ziek uit dienst gaat. Jij kunt je bij het UWV melden voor een eventuele Ziektewetuitkering.

In de meeste gevallen is je werkgever verplicht je uiterlijk een maand voor afloop van je contract schriftelijk te laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Ook zal de werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding moeten betalen als je contract niet wordt verlengd.

Mijn werkgever is het niet eens met het advies van de bedrijfsarts dat ik nog niet kan re-integreren en wil dat ik daar alsnog mee begin. Wat kan ik doen?

Het advies van de bedrijfsarts is leidend. Als je werkgever het daar niet mee eens zal er een deskundigenoordeel bij het UWV moeten worden aangevraagd door de werkgever. 

Ik ben aan het re-integreren, maar het gaat te snel. Ik kan nog niet zoveel en zo snel als dat de bedrijfsarts en mijn werkgever willen. Wat kan ik doen?

Dit komt er in feite op neer dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. In dat geval kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Ook over re-integratie mogelijkheden kan de verzekeringsarts van het UWV zijn oordeel geven.

Laat jouw werkgever en de bedrijfsarts weten dat het niet lukt en dat je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvraagt.

De bedrijfsarts vindt mij volledig ziek, maar mijn werkgever stelt voor om niet door te gaan met de ziekmelding maar een verlaging van mijn uren of onbetaald verlof opnemen. Moet ik hiermee akkoord gaan?

Op het moment dat je ziek bent gemeld, is de werkgever in principe verplicht om gedurende twee jaar lang, of zolang je contract loopt, het loon (deels) door te betalen en je te re-integreren.

Na deze twee jaar kan de werkgever – als je dan nog steeds ziek bent – jouw contract beëindigen. Als je niet ziek bent, zul je gewoon moeten werken tenzij je verlof opneemt. Een aanpassing van je contract naar minder uren is niet zonder risico’s. Je bouwt dan immers over minder uren vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen op. Ook is het maar de vraag of je deze uren weer terugkrijgt als je weer beter bent.

Het is mogelijk om (onbetaald) verlof op te nemen. Denk hierbij aan kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Maar dat moet je wel financieel kunnen dragen, omdat het grotendeels onbetaald verlof is.

Als de bedrijfsarts aangeeft dat je volledig ziek bent en de werkgever stelt iets anders voor, dan ben je niet verplicht daarmee akkoord te gaan. Laat je altijd adviseren over welke mogelijkheden er in jouw situatie zijn.

Opmerkingen

Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op algemene situaties. Het kan zijn dat op jouw situatie een ander of aangepast antwoord meer van toepassing is. Bijvoorbeeld omdat in jouw contract afwijkende afspraken staan of in de cao die misschien van toepassing is.

Zorg dat je tijdig (juridisch) advies inwint als zich vragen voordoen waar je zelf niet uitkomt. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij kunnen je doorverwijzen naar een advocaat.