Geld en Regels

Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor jouw kind is als het ziek is? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is dit allemaal geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie en dat de arts voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alleen jullie als ouders toestemming moet geven bij beslissingen, of dat jullie dat samen met jullie kind dienen te doen, of alleen jullie kind, hangt van de leeftijd en de mate van wilsbekwaamheid van jullie kind af.

Rechten en plichten bij een medisch behandeling
Rechten en plichten bij een medisch behandeling

Voor de medische behandeling van jouw kind gelden verschillende rechten en plichten. Op deze site van de rijksoverheid vind je deze informatie.

Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling 

- Tekst inklappen
Rechten per soort zorginstelling
Rechten per soort zorginstelling

De rechten die jouw kind en jijzelf hebben, verschillen per type zorgaanbod en per leeftijd. Jadokterneedokter.nl geeft informatie over de rechten van het kind. 

Link: https://www.jadokterneedokter.nl/rechten-per-zorg-instelling/ 

- Tekst inklappen
Rechten kinderen tot 12 jaar
Rechten kinderen tot 12 jaar

De rechten van jouw kind verschillen per leeftijdscategorie. Voor kinderen tot 12 jaar is informatie beschikbaar in twee varianten; Jadokterneedokter.nl geeft de rechten vanuit het kindperspectief, voor de ouders is informatie beschikbaar via de Patiëntenfederatie. 

Link Jadokterneedokter: https://www.jadokterneedokter.nl/rechten-van-kinderen-tot-12-jaar/
Link Patiëntenfederatie: https://patientenrechten.patientenfederatie.nl/kinderen-hun-ouders-en-patientenrechten/hoofdstuk-3/ 

- Tekst inklappen
Rechten kinderen 12-15 jaar
Rechten kinderen 12-15 jaar

De rechten van jouw kind verschillen per leeftijdscategorie. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar is informatie beschikbaar in twee varianten; Jadokterneedokter.nl geeft de rechten vanuit het kindperspectief, voor de ouders is informatie beschikbaar via de Patiëntenfederatie.

Link Jadokterneedokter: https://www.jadokterneedokter.nl/rechten-van-kinderen-van-12-tot-en-met-15-jaar/
Link Patiëntenfederatie: https://patientenrechten.patientenfederatie.nl/kinderen-hun-ouders-en-patientenrechten/hoofdstuk-4/ 

- Tekst inklappen
Rechten kinderen vanaf 16 jaar
Rechten kinderen vanaf 16 jaar

De rechten van jouw kind verschillen per leeftijdscategorie. Voor kinderen vanaf 16 jaar is informatie beschikbaar in twee varianten; Jadokterneedokter.nl geeft de rechten vanuit het kindperspectief, voor de ouders is informatie beschikbaar via de Patiëntenfederatie.

Link Jadokterneedokter: https://www.jadokterneedokter.nl/rechten-van-kinderen-vanaf-16-jaar/
Link Patiëntenfederatie: https://patientenrechten.patientenfederatie.nl/kinderen-hun-ouders-en-patientenrechten/hoofdstuk-5/ 

- Tekst inklappen