Hulploketten

Op deze site vinden jullie als ouders belangrijke contactgegevens voor vragen rond logeren in de buurt en vakanties met een ziek kind.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz, Jeugdwet en Wmo)
Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz, Jeugdwet en Wmo)

Heeft jullie kind zorg nodig? Dan hebben jullie als ouders recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning door een cliëntondersteuner. Deze kan je helpen bij alle vragen, ook waar het gaat om respijtzorg en logeermogelijkheden voor jullie kind. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie. 

Link: https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/c/clientondersteuning

Daarnaast vinden ouders op de website van het Nederlandse Jeugdinstituut (NJi) een ‘Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning’ met infomratie per gemeente en een informatieboekje speciaal voor ouders. Ook kan er contact opgenomen worden bij vragen: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/De-rol-van-de-gemeente/checklist-clientenondersteuning 

- Tekst inklappen
Ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg
Ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg

Geef je mantelzorg aan jouw kind? Dan kan je misschien vervangende zorg – respijtzorg – regelen. Dan neemt iemand anders de zorg een tijdje van je over. Vervangende zorg regelen is handig als je op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen. Het overnemen van de zorg door iemand anders kan zowel tijdelijk als vast zijn.
Link: https://www.informatielangdurigezorg.nl/mantelzorgers/ondersteuning-en-advies/vervangende-zorg

- Tekst inklappen
Wmo-consulent bij de gemeente
Wmo-consulent bij de gemeente

Informeer eens bij de Wmo-consulent van jouw gemeente naar de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning die op jouw situatie van toepassing zijn. Het Wmo-loket is een plek waar je langs kunt gaan. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis of op een andere locatie. Soms moet je eerst een afspraak maken. Kijk op de website van jouw gemeente. In het Wmo-loket kunnen verschillende organisaties samenwerken.  

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/h/hulp-en-zorg-regelen/hulp-van-de-gemeente

- Tekst inklappen
12