Hulploketten

Patiëntenverenigingen en andere relevante partijen gericht op ouders van een kind met een ziekte of beperking hebben vaak meer informatie over behandelmogelijkheden bij bepaalde aandoeningen en zicht op de eventuele vragen die daarbij komen kijken. Zij zijn allemaal laagdrempelig bereikbaar voor ouders en geven graag advies.

 Ook zijn er in de academische kinderziekenhuizen zogenoemde Kinder Comfort Teams die ouders vanaf de diagnose adviseren en ter zijde staan als hun kind ongeneselijk ziek is. En ook in jullie regio is er een Netwerk Integrale Kindzorg dat ouders verder helpt en aan de juiste experts koppelt waar het gaat om het komen tot behandelkeuzes.

Advies als ook speciaal onderwijs niet meer mogelijk is
Advies als ook speciaal onderwijs niet meer mogelijk is

Voor kinderen met een dermate grote achterstand in hun ontwikkeling, dat ook speciaal onderwijs niet passend is, zijn er instellingen die dagopvang bieden. Denk aan een kinderdagcentrum. Meer informatie over mogelijkheden bij jou in de buurt is te vinden op www.mee.nl en via de centra voor jeugd en gezin in jouw gemeente. Ook de coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in jouw 05-07 regio helpt je graag verder.

- Tekst inklappen
Juiste Loket
Juiste Loket

Als je vastloopt in het vinden van de juiste weg voor een vergoeding, toegang tot ondersteuning of als je knelpunten ervaart in de overdracht van zorg, dan kun je contact opnemen met het Juiste Loket.

Link: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/het-juiste-loket

 

 

Contactgegevens:

Telefoonnummer: (030) 789 78 78

E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

- Tekst inklappen
Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen per regio
Consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen per regio

Hier vind je een overzicht van de consulenten OZL die werkzaam zijn bij een onderwijs-adviesbureau. 

Link naar overzicht consulenten OZL: https://ziezon.nl/consulenten/

- Tekst inklappen
Lecso (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs)
Lecso (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs)

Voor kinderen die veel zorg nodig hebben, zijn er speciale scholen voor lichamelijk of meervoudig beperkte leerlingen en scholen voor leerlingen met een langdurige ziekte. Hier wordt onderwijs verzorgd aan kinderen die persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg nodig hebben. Voor meer info over speciale scholen in jouw regio: www.lecso.nl.

Tel: 030 638 59 77/70

E-mail: info@lecso.nl

- Tekst inklappen
Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)
Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Mocht je nog onbeantwoorde vragen hebben of behoefte aan advies en praktische ondersteuning, dan kun je altijd contact opnemen met de coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in jouw regio.

 

- Tekst inklappen
12