Tips

Veel ouders willen graag geschikte (dag)opvang of onderwijs voor hun kind, zodat hun kind optimaal wordt gestimuleerd, passend bij zijn/haar mogelijkheden. Daarnaast geeft structurele dagbesteding ouders de kans dat zij hun handen vrij kunnen maken om hun eigen werk te blijven doen of om even bij te tanken van de intensieve zorg. Dit is belangrijk, gezien de zorg vaak 7 dagen per week, 24 uur doorgaat. Op deze pagina zijn tips van ouders en experts te vinden die kunnen helpen bij het zoeken naar een geschikte opvang of school en onderwijs op afstand.

'Wat als mijn kind achteruit gaat. Wat doen we dan met school?'

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd
Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

Deze factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Link naar factsheet: https://www.rijksoverheid.nl/

- Tekst inklappen
Tips van ouders voor het vinden van de juiste (dag)opvang
Tips van ouders voor het vinden van de juiste (dag)opvang

Reguliere kinderdagopvang is vaak niet ingesteld op kinderen die extra zorg nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen daar niet welkom zijn. Veel zal afhangen van de mogelijkheden van de opvang en de bereidheid om met ouders mee te denken. In sommige gemeenten zijn er speciale projecten waarbij de reguliere kinderdagopvang wordt ondersteund door zorgprofessionals (een goed voor beeld is het project Passende Opvang in de regio Nijmegen). Laat je in jouw regio informeren. Vraag ook na welke zorgprofessional je kan ondersteunen bij een plaatsingsverzoek. De coördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in jouw regio helpt je graag verder.

 

  • In veel regio’s zijn zowel medische als ook verpleegkundig kinderdagverblijven te vinden. Deze bieden zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of (complexe) medische problematiek. Op een medisch of verpleegkundig kinderdagverblijf krijgt jouw kind intensieve kindzorg, een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.
  • Er zijn regionale zorginstellingen met speciale opvang voor kinderen met een zorgvraag, de zogenaamde kinderdagcentra. Je kunt jouw arts, verpleegkundige of medisch maatschappelijk werker vragen naar een centrum dat aansluit bij de mogelijkheden van jouw kind.
  • In sommige revalidatiecentra is er een speciale dagbehandeling voor peuters. Peuters draaien dan één of twee dagdelen in een peutergroep en worden tussentijds behandeld door verschillende zorgverleners (denk aan: de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog/psycholoog). Als je denkt dat dit misschien past bij jouw kind, bespreek dit dan met de arts van jouw kind.
- Tekst inklappen
Tips voor Buitenschoolse opvang
Tips voor Buitenschoolse opvang

Als jouw kind gebruik maakt van een reguliere buitenschoolse opvang (BSO), is het van belang hen goed te informeren over wat er met jouw kind aan de hand is.

  • Reguliere instellingen die buitenschoolse opvang aanbieden zijn vaak niet ingesteld op kinderen met extra zorgvragen. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen daar niet welkom zijn. Veel zal afhangen van de mogelijkheden van de opvang en de bereidheid om mee te denken. Het is belangrijk om open te zijn over de aandoening van jouw kind, en vervolgens te bespreken wat dit voor de buitenschoolse opvang betekent. Maak het concreet, zo is het voor de opvangorganisatie beter in te schatten wat de opvang van hen vraagt.
  • Ging jouw kind al naar een reguliere buitenschoolse opvang voordat het ziek werd? Dan is het voor de groepsleiding van belang om te weten wat er met jouw kind aan de hand is en waar zij rekening mee moeten houden. Ook informatie over broers en zussen op de BSO is voor hen van belang.
  • Omdat de bezetting van de groepsleiding (pedagogisch medewerkers) vaker wisselt dan op school, is het handig om de informatie op papier mee te geven. Eventuele leefregels of afspraken bij calamiteiten liefst op een apart blad meegeven, zodat die op een centrale plek kunnen worden opgehangen.
- Tekst inklappen
Praktijkvoorbeelden onderwijs op maat
Praktijkvoorbeelden onderwijs op maat

Netwerk Ziezon deelt mooie praktijkvoorbeelden. Voorbeelden waarbij snel en adequaat gehandeld wordt, onderwijs op maat wordt verzorgd, waar kinderen en jongeren ondanks hun ziekte of aandoening toch naar school gaan, ze geen onnodige leerachterstanden oplopen en contact houden met klasgenoten. Neem een kijkje op de site: https://ziezon.nl/onderwijsondersteuning/praktijk/

- Tekst inklappen
Onderwijs op afstand met KlasseContact
Onderwijs op afstand met KlasseContact

Voor kinderen die vaak te ziek of te moe zijn om naar school te gaan, zijn er allerlei mogelijkheden om op afstand toch contact te houden met de klas. KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten. De wens van veel (zeer) ernstig zieke kinderen is ‘naar school gaan’, ‘mee kunnen doen’, hoe ernstig ziek en verzwakt zij ook zijn. Kinderen kunnen via een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas, de ‘KPN Klasgenoot’, vanuit thuis of het ziekenhuis mee doen. In eigen tempo en zolang zij kunnen. Een aanvraag voor KlasseContact verloopt in overleg met de consulent OZL, de ouder/verzorger en de school. Voor meer informatie zie: https://www.klassecontact.nl/nl/

 

- Tekst inklappen
12