School & Opvang

De ontwikkeling van jouw kind vergt meer aandacht van een kinderdagverblijf of school dan een reguliere situatie. Er kan een hoop bij komen kijken om jouw kind op de juiste manier te ondersteunen in een dagverblijf en/of op school. Een vertrouwde plek vinden, waar jouw kind veilig is en zich prettig voelt, is daardoor niet altijd gemakkelijk. Een school wil graag veel informatie van jou om goed in te kunnen schatten wat ze voor jouw kind kunnen betekenen en wat er eventueel aan extra begeleiding nodig is. Dit kost tijd. Daarom hebben wij op deze pagina belangrijke informatie over het regelen van onderwijs en opvang voor zieke kinderen op een rij gezet. 

“Het is steeds zoeken naar de juiste balans tussen beschermen en zelf laten ontdekken.”

(opvang) Verpleegkundig kinderzorghuis/ kinderhospice
(opvang) Verpleegkundig kinderzorghuis/ kinderhospice

‘Een verpleegkundig kinderzorghuis, ook wel kinderhospice genoemd, is een huis waar zieke kinderen/jongeren van 0 tot en met 18 jaar met vaak complexe zorgvragen, (tijdelijk) kunnen verblijven of logeren. De verzorging en verpleging die 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt gegeven, staat helemaal in het teken van wat een kind nodig heeft om ondanks de ziekte of beperking zich prettig te voelen.’

Voor meer informatie over verpleegkundig kinderzorghuizen bezoek de website van Branchevereniging Integrale Kindzorg: https://www.binkz.nl/secties/verpleegkundig-kinderzorghuizen

 

Ben je opzoek naar een verpleegkundig kinderzorghuis in de buurt? Kijk dan op Zorg in uw buurt:

Link: https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt#LiveTooltip%5BKinderzorghuis%5D

- Tekst inklappen
(school) Speciaal onderwijs
(school) Speciaal onderwijs

Naast reguliere scholen zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben. Er is speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met een meervoudige handicap en kinderen met een lichamelijke ziekte
  • Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een psychiatrische ziekte

Je kunt jouw kind zelf aanmelden voor een geschikte school. Voor het SBO en het SO heb je een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hou er rekening mee dat het vinden van een passende school en het krijgen van een toelaatbaarheidsverklaring redelijk wat tijd kost.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs

 

Voor meer info over speciale scholen in jouw regio kijk op: www.lecso.nl.
 

- Tekst inklappen
Mytylscholen en Tyltylscholen
Mytylscholen en Tyltylscholen

Voor veel ernstig zieke kinderen bieden mytylscholen en tyltylscholen een passend aanbod. 
Een mytylschool is regulier onderwijs in een speciaal jasje voor kinderen met een lichamelijke handicap. Kinderen kunnen op een mytylschool regulier basisonderwijs volgen en ZML-onderwijs, vmbo- en havo-onderwijs, maar dan in een individueel bepaald lestempo. Ook is er op een mytylschool veel aandacht voor hobby's als muziek en sport. Er worden op een mytylschool bepaalde therapieën aangeboden tijdens de lessen, zodat een kind daar niet nog heen hoeft na schooltijd. 

Een tyltylschool is een school die onderwijs biedt aan kinderen met een meervoudige handicap, dus aan kinderen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn. Op een tyltylschool wordt vooral veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerling. Daarnaast leert men zo mogelijk een aantal schoolvakken als lezen, rekenen en schrijven. Daarbij wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van de leerling. Net als op een mytylschool worden op een tyltylschool sommige therapieën aangeboden tijdens de lessen, zodat de kinderen daarvoor na schooltijd niet hoeven te reizen.
 

- Tekst inklappen
(school) Middelbaar en hoger onderwijs
(school) Middelbaar en hoger onderwijs

Op de website van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders vind je meer informatie over middelbaar en hoger onderwijs voor kinderen met een ziekte of beperking:

https://schouders.nl/kennis-informatie/kennisbank/onderwijs 

- Tekst inklappen
(school) Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen
(school) Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen

Netwerk Ziezon is een landelijk netwerk van experts op het gebied van onderwijsondersteuning voor zieke kinderen. Op de site is veel praktische informatie te vinden over onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Daarnaast kan je brochures downloaden over verschillende ziektebeelden met informatie over de gevolgen van deze ziektes voor het leerproces en concrete aandachtspunten voor school en leraar. Ziezon vult ook de Onderwijsdatabank aan met steeds actuele informatie omtrent ziek zijn en onderwijs.

Link: https://ziezon.nl/ 

Kort filmpje Ziezon:

- Tekst inklappen
1234