School & Opvang

De ontwikkeling van jouw kind vergt meer aandacht van een kinderdagverblijf of school dan een reguliere situatie. Er kan een hoop bij komen kijken om jouw kind op de juiste manier te ondersteunen in een dagverblijf en/of op school. Een vertrouwde plek vinden, waar jouw kind veilig is en zich prettig voelt, is daardoor niet altijd gemakkelijk. Een school wil graag veel informatie van jou om goed in te kunnen schatten wat ze voor jouw kind kunnen betekenen en wat er eventueel aan extra begeleiding nodig is. Dit kost tijd. Daarom hebben wij op deze pagina belangrijke informatie over het regelen van onderwijs en opvang voor zieke kinderen op een rij gezet. 

“Het is steeds zoeken naar de juiste balans tussen beschermen en zelf laten ontdekken.”

(school) Onderwijsconsulenten zieke kinderen
(school) Onderwijsconsulenten zieke kinderen

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen scholen en hun leerlingen.

De consulenten zijn verenigd in het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). Een onderwijsconsulent wordt meestal ingeschakeld door de school, maar dit kan ook door ouders/leerling. Op de website van Ziezon staan de adressen van de consulenten.

- Tekst inklappen
(school) Passend onderwijs
(school) Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 

- Tekst inklappen
(school) Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
(school) Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Bij voorkeur gaan alle kinderen naar een reguliere school, ook (ernstig) zieke kinderen. In principe kun je kiezen voor elke school. De school heeft de verplichting om ondersteuning op maat aan te bieden, ook wel passend onderwijs genoemd. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten. 

- Tekst inklappen
(school) Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
(school) Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Lukt het de school niet (meer) om jouw kind het juiste te bieden dan zijn ze verplicht (zorgplicht) om jullie te begeleiden naar een plek die wel past. Ook al heeft een school een verplichting tot het regelen van ondersteuning op maat, het kan handig zijn om te weten waar een school ervaring mee heeft en of er al bepaalde voorzieningen in de school aanwezig zijn. Dit kan je teruglezen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze staat vermeld op de website van de school.

 

            Bij deze professionals kun je terecht met je vragen:

- Tekst inklappen
Hulpmiddelen op school
Hulpmiddelen op school

Je kan als ouder hulpmiddelen aanschaffen voor jouw kind op school. Veel hulpmiddelen worden vergoed door het UWV (https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/index.aspx). Hulpmiddelen op een speciale school of kinderdagverblijf worden door de school betaald uit een budget van de overheid.

- Tekst inklappen
1234