Geld en regels

Op deze pagina vind je informatie omtrent regels en vergoedingen specifiek voor pedagogische, psychosociale zorg en ondersteuning bij levensvragen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening. De bekostiging van deze zorg verloopt via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet. Daarnaast is er een subsidie voor de inzet van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.

Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeringswet

Het verschilt per zorgverlener of een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is vanuit de zorgverzekering. De basisverzekering vergoedt begeleiding door een psycholoog. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar staat welke psychologische zorg vanuit het basispakket voor vergoeding in aanmerking komt. Rouw- en verliesbegeleiding, als psychosociale therapie, valt onder de aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van jouw zorgverzekering wordt dit deels vergoed.

Kijk voor meer informatie op:

- Tekst inklappen
Jeugdwet
Jeugdwet

Hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van deze vorm van hulp/begeleiding. Als een gemeente een aanvraag voor begeleiding/ ondersteuning onderschrijft, kan deze vergoed worden wanneer een zorgverlener een contract heeft met de gemeente. Soms is vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. Ook hiervoor kan je het beste contact opnemen met jouw gemeente.

- Tekst inklappen
Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding
Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding

‘Je kunt je zorgen en angsten delen en praten over hoe het vol te houden.’

Als je hoort dat jouw kind ernstig ziek is, komt er veel op jou en jullie gezin af. Een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider begeleidt je en denkt met je mee over allerlei vragen over het leven, ziek zijn, verlies en de dood. Ook als de dood nog jaren op zich laat wachten. Als je gebruik wilt maken van deze zorgverleners kan je hierbij financieel ondersteund worden vanuit een subsidie van het Ministerie van VWS. Wil je contact met een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider, neem dan contact op met de coördinator van een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in je regio

  • In dit interview lees je over de verschillen tussen rouw en verliesbegeleiding enerzijds en geestelijke verzorging anderzijds:

https://www.kinderpalliatief.nl/nieuws/rouw-en-verliesbegeleiding-en-geestelijke-verzorging-de-verschillen-en-de-overeenkomsten-duidelijk-uitgelegd

  • Lees hier meer over hoe Mieke en haar gezin de begeleiding hebben ervaren:

https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/kennis/artikel/financi235le-steun-voor-begeleiding-thuis-bij-levensvragen-rouw-en-verlies

- Tekst inklappen