Geld en regels

Het combineren van zorg voor jouw kind en werk is niet alleen een vraag van wat jullie wensen zijn maar gaat ook over financiële consequenties die een besluit kan hebben. Op deze site staat daarom een overzicht van de juridische en financiële aspecten die kunnen helpen bij het nemen van het juiste besluit, passend bij de situatie van jullie kind en gezin.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.

Wet en regelgeving werk en ‘mantelzorg’
Wet en regelgeving werk en ‘mantelzorg’

De zorg voor een ernstig ziek kind valt onder de terminologie ‘mantelzorg’, ofwel dit qua zwaarte van inzet eigenlijk niet goed aansluit bij het begrip. Er bestaat geen algemene vergoeding voor ouders die voor hun zieke kind zorgen (mantelzorgers). 

Wel zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Heeft degene voor wie je zorgt een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij/zij jou vanuit het pgb inhuren en betalen voor (een deel van) de zorg die je geeft.
  • Zorg je voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Maak dan gebruik van de belastingaftrek van zorgkosten. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen.
  • De overheid en zorgverzekeraars bieden een aantal vergoedingen voor de kosten die bij mantelzorg komen kijken.

Lees meer op: https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/veelgestelde-vragen/bestaat-er-een-vergoeding-voor-mantelzorg 

- Tekst inklappen
Persoonsgebonden budget (pgb)
Persoonsgebonden budget (pgb)

Als ouder kun je ervoor kiezen jezelf uit te betalen via het Persoonsgebonden Budget (pgb). Dit betekent dat je voor jouw eigen kind werkt. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Op we website Per Saldo lees je hier meer over. Met je vragen kun ook terecht bij het zorgkantoor.

- Tekst inklappen
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Wanneer je als zelfstandige in de financiële problemen komt door de zorgsituatie van jouw kind, kun je in sommige gevallen een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Bbz kan worden aangevraagd bij de gemeente.

- Tekst inklappen