Hulploketten

Het Nederlandse zorgstelsel is versnipperd en uit de praktijk blijkt dat ouders nog (te) vaak tussen de diverse loketten heen en weer worden gestuurd. Op deze pagina vind je hulploketten waar je als ouder terecht kunt als je van ‘het kastje naar de muur’ wordt gestuurd en je geen oplossing kunt vinden voor je vragen rond werk en zorg voor jouw kind of als zich problemen voordoen met jouw werkgever.

Bij knelpunten met de werkgever
Bij knelpunten met de werkgever

Kom je er met jouw werkgever niet uit, dan kun je ook contact opnemen met de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst om te bekijken of er met bemiddeling een regeling te treffen is. Je kunt ook overleggen met de vakbond of de rechtsbijstandverzekering of een andere beschikbare deskundige (uit jouw sociale netwerk). Laat een aantekening maken van het gesprek. Schakel zo nodig juridische hulpverlening in (van het juridisch loket in uw gemeente bijvoorbeeld). Meer informatie en advies is te vinden op: https://www.juridischloket.nl/

- Tekst inklappen
Hulp bij alle vragen rond complexe kindzorg (en werk)
Hulp bij alle vragen rond complexe kindzorg (en werk)

Het Meldpunt Juiste Loket helpt mensen die van ‘het kastje naar de muur’ zijn gestuurd, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen of er vragen over hebben. Ook waar het gaat om vragen rond werk of compensatie inkomen gerelateerd aan zorg voor een ernstig ziek kind. Het Meldpunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met de ouders wat de vraag is, geven informatie, en proberen te zorgen dat er in overleg met instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ) een oplossing komt.

De coördinatoren van de regionale Netwerken Integrale Kindzorg zijn aanspreekpartner voor alle lokale vraagstukken. Zij helpen ouders het juiste loket bij de gemeente te vinden en koppelen ouders waar nodig aan bekwame experts uit de regio die kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van knelpunten rond werk en zorg. 

- Tekst inklappen
Juridisch advies
Juridisch advies

Met een juridisch probleem kun je ook terecht bij onder meer het Juridisch Loket, ConsuWijzer en Sociaal Raadslieden. In veel gevallen krijg je gratis informatie en advies. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-terecht-voor-hulp-bij-een-juridisch-probleem-of-conflict 

- Tekst inklappen
Mantelzorglijn: voor vragen over combineren van werk en mantelzorg
Mantelzorglijn: voor vragen over combineren van werk en mantelzorg

Zorg je voor een ander en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoonlijke situatie? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? Bel de Mantelzorglijn: 030 - 760 60 55 

Link: https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/wat-biedt-mantelzorgnl/mantelzorglijn-voor-al-je-vragen-over-mantelzorg

- Tekst inklappen
Sociale Verzekeringsbank – dubbele kinderbijslag
Sociale Verzekeringsbank – dubbele kinderbijslag

Op de website van de Sociale Vervekeringsbank (SVB) lees je alles over de voorwaarden voor dubbele kinderbijslag. 

Link: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg 

- Tekst inklappen