Nieuws

Nieuw medisch kindcentrum in Moergestel

12-10-2021
Nieuw medisch kindcentrum in Moergestel

Nova is een kleinschalig medisch kindcentrum waar dagverblijf, behandeling, en palliatieve zorg geboden wordt aan kinderen van 0 tot 18 jaar met (ernstig) medische problemen en/of beperkingen.

<p><strong>Begin dit jaar is Chantal van der Velden (coördinator van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in de regio&rsquo;s Zuidwest en Zuidoost) in contact gekomen met Kim van de Wouw, directrice van het nieuw opgerichte Nova medisch kindcentrum in Moergestel, Noord-Brabant. Nova is een kleinschalig medisch kindcentrum waar dagverblijf, behandeling, en palliatieve zorg geboden wordt aan kinderen van 0 tot 18 jaar met (ernstig) medische problemen en/of beperkingen.</strong><br />
<br />
<b>Alle zorg op één locatie</b><br />
Sinds de opening op 6 september kunnen zowel kinderen met een intensieve als ook een lichtere zorgvraag bij Nova terecht. Het team bestaat uit vaste kinderverpleegkundigen en een psycholoog, wat ervoor zorgt dat er voor het kind geen wisselende gezichten zijn. Kinderen kunnen op locatie ook gebruik maken van een logopedist, diëtist, en fysiotherapeut. Gezinnen kunnen op één locatie alle zorg voor hun zieke kind regelen.<br />
<br />
<b>Samenwerken met de NIK</b></p>

<p>Kim nam contact op met Chantal om haar te informeren over het nieuwe initiatief, maar ook om te informeren naar een samenwerking tussen Nova en de andere netwerkpartners van de NIK. Na een kennismaking en werkbezoek op locatie ging Nova de samenwerking aan met zowel NIK Zuidwest als NIK Zuidoost. Chantal is blij met deze samenwerking: &ldquo;Het doel is om nog meer met alle netwerkpartners samen te werken en deskundigheid met elkaar te delen, maar vooral om een goede, gespecialiseerde dagopvang te kunnen bieden aan al die gezinnen met een kind dat een intensieve of lichtere zorgvraag heeft.&rdquo;<br />
<br />
Ook voor Mieke Bekelaar, manager zorg en kinderverpleegkundige bij Nova, is de samenwerking met de NIK een logische keuze: &ldquo;Wij bij Nova staan voor een sterk samenwerkend netwerk rondom het kind en gezin. Wij hebben ons bij de NIK aangesloten, omdat dit een plek is waar alle zorgprofessionals rondom het kind elkaar kunnen vinden.&rdquo;<br />
<br />
<b>Missie</b></p>

<p>Vanuit haar achtergrond als psycholoog en haar werkervaring in de intensieve kindzorg heeft Kim een eigen werkwijze gecreëerd met een duidelijke missie: &ldquo;Kinderen waarvan de zorgvraag te intensief is om ergens geplaatst te kunnen worden in de regio, kinderen die tussen wal en schip vallen met een te lichte vorm voor medische zorg, maar een te zware zorg voor reguliere opvang, kinderen waarbij trauma&acute;s zijn ontstaan en veel angsten zijn ontwikkeld door de meestal vervelende medische handelingen, wil ik vooral weer leren om deze stress los te laten, en vooral kind te mogen zijn.&rdquo;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Nova medisch kindcentrum is netwerkpartner van <a href="https://www.nikzuidwest.nl/" target="_blank">NIK Zuidwest</a> en&nbsp;NIK Zuidoost.</p>

<p>Voor meer informatie, ga naar&nbsp;<a href="https://www.novamedischkindcentrum.nl/" target="_blank">www.novamedischkindcentrum.nl</a>.</p>

‹ Back to List