Nieuws

NIK Zuidoost wordt steeds beter gevonden

21-1-2022
NIK Zuidoost wordt steeds beter gevonden

Dit en meer hoogtepunten van 2021 lees je in dit artikel.

<p><strong>&nbsp;Het afgelopen jaar is in alle opzichten wederom bijzonder geworden. COVID-19 had een grote impact op de zorg voor kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. (Zorg)organisaties en ziekenhuizen, die aangesloten zijn bij NIK Zuidoost, zien een verandering in de zorg voor deze groep kinderen: ouders durfden het in 2020 niet aan om zorg in de thuissituatie aan te nemen, maar kwamen in 2021 weer in beeld in het ziekenhuis en bij de thuiszorg met veel complexere zorgvragen.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<h2><b>Focus en prioriteit</b></h2>

<p>(Zorg)organisaties werden ook afgelopen jaar geconfronteerd met medewerkers die besmet waren met corona, de zorg in de ziekenhuizen werd weer afgeschaald en er is een zeer groot tekort aan kinderverpleegkundigen in het hele land. Dit zorgde voor een grote uitdaging binnen de (zorg)organisaties die aangesloten zijn bij ons NIK. Waar leg je de focus en prioriteit in deze bijzondere tijd?&nbsp;Wat is het dan fijn om te merken dat de (zorg)professionals het NIK blijven vinden en we samen toch weer mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h2><b>In 2021 hebben we veel gerealiseerd:</b></h2>

<ul>
 <li><span style="tab-stops:list 36.0pt">We hebben structureel afspraken gemaakt met het Kinder Comfort Team (KCT) Amalia: één keer per maand zal onze netwerkcoördinator aansluiten bij het multidisciplinair overleg om elkaar op casuïstiek- en procesniveau te ondersteunen. De samenwerking tussen NIK Zuidoost en het KCT heeft dan ook een grote sprong gemaakt in 2021! We kennen elkaar goed en maken gebruik van elkaars expertise.</span></li>
 <li><span style="tab-stops:list 36.0pt">Er is een stijging te zien in het aantal casuïstiek dat bij ons NIK gemeld wordt, opvallend is de stijging vanuit ouders, al blijft de wens er om nóg meer ouders te bereiken.</span></li>
 <li><span style="tab-stops:list 36.0pt">Ons NIK wordt steeds beter gevonden. (Zorg)professionals nemen zelf contact op met ons netwerk om deel te nemen. Dat is een mooie ontwikkeling omdat ouders zo een groter aanbod aan goede (zorg)professionals kunnen krijgen om hen te ondersteunen in de zorgvraag.</span></li>
 <li><span style="tab-stops:list 36.0pt">Er is aan deskundigheidsbevordering gedaan middels een brussentraining, een training lichaamstaal in de kinderpalliatieve zorg, de training interculturele samenwerking, een scholing omtrent nazorg in de kinderpalliatieve zorg en nog veel meer. Ondanks corona hebben we digitaal heel veel kunnen bereiken op het gebied van scholing!</span></li>
</ul>

<h2><br />
<b>Knelpunten</b></h2>

<p>In de regio zijn een aantal knelpunten op te merken. Er is een toenemend tekort aan kinderverpleegkundigen én een tekort aan logeerhuizen. Hierdoor worden veel gezinnen niet meer voorzien van de zorg die zij nodig hebben.&nbsp;We zijn dankbaar dat ouders én (zorg)professionals deze signalen delen zodat we samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken.&nbsp;En dit &rsquo;samen zoeken naar de oplossing&rsquo; is een mooie denkwijze die echt steeds meer gedragen wordt door alle mensen die te maken hebben met zorg voor het zieke kind.<br />
<br />
Ten slotte is het deelnemen aan landelijke bijeenkomsten ook erg zinvol geweest. Door het geven van een presentatie bij Bijzonder In Arnhem, aan Kinderverpleegkunde.nl en door een bijdrage aan het webinar Medisch Kindzorg Systeem weten (zorg)professionals die ons NIK nog niet kenden ons nu wel te vinden. Hierdoor kunnen steeds meer mensen meewerken aan de landelijke doelstellingen.</p>

‹ Back to List