Nieuws

Brief aan alle ouders

Brief aan alle ouders

 

Beste ouders,

 

Door Corona is het voor veel ouders met een kwetsbaar kind een lastige tijd. Mensen kunnen niet meer bij elkaar op bezoek. Veel dagopvangcentra zijn dicht en de zorg voor jullie kind komt op jullie schouders neer. Soms doordat er geen opvang/zorg geleverd kan worden, soms doordat het te beangstigend voelt om zorgverleners toe te laten bij jullie kwetsbare kind.

Wij merken ook dat het stiller is rondom de gezinnen waarmee we normaal gesproken contact hebben. Maar ook al zijn jullie wat uit beeld, we willen jullie hiermee graag laten weten dat we er voor jullie zijn!  We weten met welke uitdagingen jullie te maken hebben en welke zorgen jullie hebben. We denken te kunnen invoelen hoe zwaar het momenteel voor jullie is en wij staan met zijn allen voor, met en naast jullie!

Aarzel dus niet om contact op te nemen met de mensen die je normaal gesproken zou bellen of vragen als je ondersteuning nodig hebt. Wij gaan dan kijken wat we voor jullie kunnen betekenen en ons uiterste best doen om jullie te helpen. Ook deze periode komen we samen door!

 

Kijk voor meer en actuele informatie over Corona in de kindzorg op:  https://kindenzorg.nl/coronavirus.

 

Meer informatie over het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost is te vinden op: www.nikzuidoost.nl

 

Met hartelijke groeten,

Mede namens alle zorgverleners betrokken bij NIK Zuidoost,

 

Bianca Hierck, coördinator

info@nikzuidoost.nl

06 – 17 00 33 02