Nieuws

Chantal van der Velden nieuwe netwerkcoördinator

Chantal van der Velden nieuwe netwerkcoördinator

Sinds 1 december 2020 mag ik me de coördinator noemen van het Netwerk Integrale Kinderzorg (NIK) regio Zuidoost. Leuk om mijn werk voor deze regio te combineren met regio Zuidwest, waar ik dezelfde rol vervul. Het maakt me trots deel te mogen zijn van dit enthousiaste netwerk. Ik kijk ernaar uit samen met alle betrokkenen NIK Zuidoost tot een stabiel orgaan te ontwikkelen waar ouders én professionals terecht kunnen met hun vragen.

 

Vanaf 1 april 2017 ben ik werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als coördinator van NIK Zuidwest. Eerder combineerde ik mijn werk hier met mijn andere baan als gespecialiseerd kinderverpleegkundige bij een kinderthuiszorgorganisatie. 2020 was voor mij een bijzonder jaar omdat ik zelf erg ziek ben geweest. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn taken binnen het Kenniscentrum uit te breiden en me vanaf nu volledig te richten op mijn rol als netwerkcoördinator. Eigen ervaringen op het gebied van zorg, onzekerheid, angsten maar ook mijn plaats in de maatschappij neem ik graag mee in mijn werk. Ik kan daardoor nog beter invoelen in welke positie gezinnen terecht komen als hun kind plotseling ernstig ziek wordt. 

 

Grote groep professionals en ouders

NIK Zuidoost heeft zich de afgelopen jaren gevormd tot een grote groep professionals en ouders die zich in willen zetten voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Alle netwerkleden zijn bereid hen te ondersteunen bij vragen, te luisteren naar hun zorgen en met elkaar samen te werken als de zorgvraag dat nodig heeft. Dit is van een ontzettend grote waarde om de volgende stap te zetten met het NIK.

 

Wat bereiken in 2021?

Er is nog veel werk te verrichten. In 2021 werken we aan de volgende doelen: 

  • communicatie tussen de verschillende partijen verbeteren;
  • elkaar ondersteunen middels anonieme casuïstiekbesprekingen; 
  • ervoor zorgen dat ouders NIK Zuidoost beter weten te vinden; 
  • de deskundigheid in deze specifieke begeleiding bevorderen in verband met diverse veranderingen binnen de wet- en regelgeving en bij de behandeling van deze groep kinderen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat we eind 2021 met trots kunnen zeggen dat we als NIK Zuidoost veel ontwikkelingen hebben doorgemaakt.

 

Contact

Voor vragen, tips en tops kun je me bereiken via info@nikzuidoost.nl of via 06 17 00 33 02. Ik hoop veel ouders en professionals uit de regio Zuidoost het komend jaar te ontmoeten!