Nieuws

Frisse start voor Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost

Frisse start voor Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost

 

Recentelijk is besloten om NIK Zuidoost een frisse start te geven. Met de komst van een nieuwe netwerkcoördinator zijn in de afgelopen maanden mooie stappen gezet. Zo is er een kernteam ontstaan met netwerkleden die elkaar vaker willen spreken en willen meedenken met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg over de kinderpalliatieve zorg in de regio. Daarnaast is er een grote schil van netwerkleden gevormd die via de online community van NIK Zuidoost betrokken zijn. In deze community wordt informatie gedeeld, kennis uitgewisseld, casussen besproken en kunnen netwerkleden elkaar vinden bij vragen. 

 

Bijeenkomst voor herijken doelen en uitgangspunten

Om de genoemde frisse start te realiseren zijn tijdens een gezamenlijke sessie de uitgangspunten en doelen van NIK Zuidoost opnieuw bepaald. Een visueel verslaggever heeft deze vastgelegd in onderstaande visual. Deze geeft duidelijk weer waar de netwerkleden zich voor willen inzetten. Zoals bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van kinderpalliatieve zorg in de regio en uiteraard het helpen van gezinnen en netwerkleden met het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. Met deze nieuwe start en het herijken van onze visie is NIK Zuidoost nog beter in staat om kinderen en hun ouders in de regio te ondersteunen bij vragen.

 

Wat een Netwerk Integrale Kindzorg precies doet

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Een NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners. Deze ondersteuning is gericht op het gewone leven en het terugbrengen van de rust en balans in het gezin. Zoals bijvoorbeeld: ondersteuning bij de organisatie en coördinatie van zorg die kind en gezin nodig hebben, begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies en het bieden van een luisterend oor en hulp bij vragen. Zowel ouders als zorgprofessionals kunnen bij een NIK terecht.

 

Ouder of zorgprofessional met een hulpvraag voor NIK Zuidoost?

Ben je ouder van een ernstig ziek kind en op zoek naar hulp of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ben je zorgprofessional en begeleid je kinderen en gezinnen met een intensieve zorgvraag en wil je graag een casus voorleggen, sparren met collega zorgverleners in jouw regio en/of kennis uitwisselen? Of wil je je / jouw zorgorganisatie zich aansluiten als netwerklid? Ook dan ben je van harte welkom bij NIK Zuidoost.

 

Contact kan worden opgenomen met netwerkcoördinator Bianca Hierck. Via mail: info@nikzuidoost.nl, of per telefoon: 06 – 17 00 33 02. Voor meer informatie over NIK Zuidoost en wat wij voor jou kunnen betekenen: kijk op de website.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot