Nieuws

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis


Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Als je als kind, broer/zus en ouder(s) geconfronteerd wordt met (de mogelijkheid van) het levenseinde word je in je diepste levensgevoel geraakt. Alles wat het normale leven kenmerkt, raakt op de achtergrond. Er is onzekerheid over het nu en straks. Dit kan verschillende emoties oproepen, als ook vragen naar het ‘waarom ik/wij’. Aan de andere kant ben je als kind, ouder(s), broer(s)/zus(sen), bewust of onbewust op zoek naar positieve betekenis. Wat heeft juist nu waarde, wat geeft kracht? Welke lichtpuntjes zijn er in alle onzekerheden?

Ieder kind en iedere ouder heeft zijn eigen manier om met de situatie om te gaan. Er zijn hulpverleners, zoals een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger (ongeacht religieuze achtergrond), die zo nodig kunnen ondersteunen en meedenken als het gaat om levensvragen, zorgen en angsten van kind of ouder, vraagstukken van ouders over hoe het vol te houden, communicatie met je kind(eren) en of naasten over ziek zijn en de dood, het voltrekken van (al of niet religieuze) rituelen, etc..

Netwerken Integrale Kindzorg

Bent u op zoek naar een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger bij u in de buurt, kijk dan op Zorg in uw buurt voor het aanbod in uw regio. Óf neem contact op met de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in uw regio. De coördinator helpt u graag verder. Mocht de inzet van een rouw- en verliesbegeleider niet gefinancierd kunnen worden vanuit een aanvullende zorgverzekering, de wmo of Jeugdwet, dan kan deze zorg gefinancierd worden vanuit de impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding*. Door aanmelding, via de betrokken geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider, bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg in de regio waar u/ het gezin woont kan aanspraak gemaakt worden op de subsidiegelden.

Heeft u als gezin nog geen contact met een geestelijk verzorger of rouw- en verliesbegeleider maar wilt u dit wel? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator in uw regio. Download hier de informatie over eisen, voorwaarden, tarieven en vragen.

* Aanleiding Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding

Om de inzet van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie van gezinnen met een ernstig ziek kind te bevorderen heeft het Ministerie van VWS een subsidie in het leven geroepen, zie ook de kamerbrief van Minister Hugo de Jonge. Uit de ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’ - ervaringsverhalen van ouders van een kind dat kinderpalliatieve zorg krijgt - is namelijk gebleken dat er knelpunten zijn bij de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding in de thuissituatie, van diagnose tot en met nazorg. Bij partijen in de eerstelijnszorg zijn er beperkte mogelijkheden voor de financiering van hun inzet.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot